Νέα δημοπρασία «ξεπούλημα» αυτοκινήτων από τα «αζήτητα» του ΟΔΔΥ με τιμές από 300 ευρώ

1000

Μία ακόμα δημοπρασία πραγματοποιεί ο ΟΔΔΥ αυτή την φορά στην Ρόδο που τηρούνται στις αποθήκες του Ασγουρού αλλά και στο τελωνείο.

Τα οχήματα αριθμού τα 31 και τιμές που ξεεκινούν από τα 300 ευρώ

Ειδικότερα σύμφωνα με τον ΟΔΔΥ στη Ρόδο στις 01/11/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 θα γίνει πλειοδοτική δημοπρασία για να πωληθούν τα παρακάτω τροχοφόρα της ΔΔΔΤ που βρίσκονται στις αποθήκες του Τελωνείου.

Η επίσκεψη των αυτοκινήτων επιτρέπεται για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την δημοπρασία, δηλαδή από 26-10-2017 μέχρι 30-10-2017 και από τις 08:30 – 11:30 για την αποθήκη του Τελωνείου στον Εμπορικό Λιμένα Ρόδου και για την αποθήκη των Ασγούρου κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τον αρμόδιο υπάλληλο του Τελωνείου.

Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται και ο αναλογών Φ.Π.Α 24%.

Αμέσως μόλις τελειώσει η πλειοδοσία για κάθε όχημα, καλείται ο τελευταίος πλειοδότης να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει προκαταβολή υπολογιζόμενη σε ποσοστό 20% τες τιμής πλειοδοσίας.

Στα ποσά εγγύησης συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 100€ για τις μοτοσικλέτες και για τα μοτοποδήλατα προς κυκλοφορία.

Η εξέταση μπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόμενους με την βοήθεια και τεχνικού συμβούλου τες επιλογής του και περιλαμβάνει ότι κριθεί αναγκαίο, χωρίς όμως την χρήση εργαλείων ή άλλων μηχανικών μέσων και χωρίς να τεθεί σε κίνηση το όχημα, προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών ώστε να διαμορφώνουν ανάλογα και τις προσφορές τους. Βάσει των όρων πώλησης ,ακυρώσεις αγοραπωλησιών δεν γίνονται δεκτές. Επίσης οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν γνώση και των όρων πώλησης πριν λάβουν μέρος στην δημοπρασία , για να αποφεύγονται οι όποιες εκ των υστέρων υπαναχωρήσεις.

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ (διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λ.π.) και να δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΥΜ , την αρμόδια ΔΟΤ και την ιδιότητα τους.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Δημοπρασίες έχουν όλοι ανεξαιρέτως, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαποί ή αλλοδαποί, αυτοπροσώπως, εφόσον είναι ικανοί για δικαιοπραξία, δεν είναι ανήλικοι, και δεν τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη. Οι συμμετέχοντες στη Δημοπρασία υποχρεούνται να έχουνε μαζί τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε επίσημο πιστοποιητικό ταυτότητας σε ισχύ(διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λ.π) και να δηλώνουν στην επιτροπή τον ΑΥΜ, την αρμόδια Δ.Ο.Τ. και την ιδιότητα τους. Επίσης οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων να έχουν μαζί του τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομικού προσώπου δικαιολογητικά καθώς και εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι που οφείλουν να καταθέσουν στον Γραμματέα της επιτροπής όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα εντολής.

rodo2.jpg

πηγη

Διαβάστε την συνέχεια εδώ