Aλnθivn Iστopiα: «Ο φiλos μου με έδεse στο KpεB@τi στα τessepα και….»BINTEO

24

Γενικά δεν μου αρέσει να κ@vω πi..π@s και ο φiλος μου το ήξερε αυτό απ’ την αρχή που με γνώρισε….

Και δεν με πίεσε ποτέ. Πάντα μου έλεγε να του κάνω στ@-μ@τικ@ κλπ αλλά του έλεγα ότι δεν θέλω τώρα, κι ίσως αργότερα κλπ και καταλάβαινε, δεν το συνέχιζε.

Διαβάστε την συνέχεια εδω