Η πεθεpouλα με υποδέχτηκε με μια δiαφαvέs μαύρη poμπα, κάλτσες, ψnλoτάκouvεs yoβεs και ένα μiκpoσκoπiκo

1

Όλα άρχισαν όταν είχα δεσμό με την πρώην κοπέλα μου. Η ιστορία είναι πολύ μεγάλη γι’ αυτό φίλε αν θες κόψε την σε κομμάτια. Τώρα έχω πατήσει για τα καλά τα 30. Η κοπέλα μου τότε ήταν στα 22 η μητέρα της 40 και η γιαγιά της 59.

Διαβάστε την συνέχεια εδώ