Ανεκδοτο-Τέσσερις άντρες συζητούν για το ποιος από αυτούς είναι ο μεγαλύτερος κερατάς…

6
Ανεκδοτο

Τέσσερις άντρες συζητούν για το ποιος είναι ο μεγαλύτερος κερατάς…λέει ο πρώτος: