Όλες οι νέες αλλαγές για δίπλωμα οδήγησης – Ποιοι θα πληρώσουν «χαράτσι»

6
Όλες οι νέες αλλαγές για δίπλωμα οδήγησης

Μάθετε πρώτοι όλες τις νέες αλλαγές για το δίπλωμα οδήγησης. Ποιοι οδηγοί θα χρειαστεί να βάλουν «βαθιά» το χέρι στην τσέπη και γιατί.

Όλες οι νέες αλλαγές για δίπλωμα οδήγησης

Το νέο χαράτσι 108 ευρώ (τα 60 προκαταβολικά, πριν από τις εξετάσεις) θα πρέπει να πληρώσουν οι ηλικιωμένοι άνω των 74 ετών για να ανανεώσουν το δίπλωμα οδήγησής τους.

Όλες οι νέες αλλαγές για δίπλωμα οδήγησης

Στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Μεταφορών διευκρινίζονται όλες οι νέες αλλαγές για δίπλωμα οδήγησης και συγκεκριμένα ότι το νέο καθεστώς επανελέγχου των διπλωμάτων οδήγησης ισχύει για ανανέωση άδειας οδήγησης όσων έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 74 ετών κατά την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης άδειας οδήγησης, αναφέρει η εφημερίδα «Δημοκρατία».

Οι ενδιαφερόμενοι, λοιπόν, με την κατάθεση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης για την ανανέωση άδειας οδήγησης θα πρέπει να πληρώσουν τα εξής:

Όλες οι νέες αλλαγές για το δίπλωμα οδήγησης και τα νεά “χαράτσια”

50 ευρώ (e-παράβολο 23) για τις δαπάνες της ανανέωσης άδειας οδήγησης.
10 ευρώ (e- παράβολο 23) για τις εξετάσεις οδήγησης.
Εφόσον ο «υποψήφιος» περάσει τις εξετάσεις θα πρέπει αν πληρώσει και τα εξής για να πάρει το δίπλωμά του:

30 ευρώ (e – παράβολο 28) για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης,
18 ευρώ για την καταβολή παγίου τέλους χαρτόσημου και εισφοράς υπέρ ΤΣΑ.

Όλες οι νέες αλλαγές για δίπλωμα οδήγησης

Σχετικά με τις εξετάσεις αυτές είναι όλες οι νέες αλλαγές για δίπλωμα οδήγησης 

Το όχημα με το οποίο προσέρχεται στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ο ενδιαφερόμενος οφείλει να διαθέτει ισχύον ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την κάλυψη της έναντι τρίτων αστικής ευθύνης από ατύχημα κατά την κυκλοφορία του.

Τα οχήματα με τα οποία θα διενεργείται η εξέταση θα πρέπει να είναι εσωτερικά και εξωτερικά καθαρά, διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα διενεργείται η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

Μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών εκδίδει Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης, το οποίο μέχρι την προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος εκδίδεται χειρόγραφα.

Στο ΔΕΕ αναγράφονται τυχόν ιατρικοί περιορισμοί, με τη μορφή κωδικών αριθμών.

Σε περίπτωση που επιτροπή έχει βάσιμες ενδείξεις για πιθανούς περιορισμούς για την ικανότητα οδήγησης του ενδιαφερόμενου, δεν διενεργείται ή διακόπτεται η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ολοκληρώνεται στο σημείο εκκίνησης με ενημέρωση του ενδιαφερόμενου για το αποτέλεσμά της.

Σε περίπτωση αποτυχίας, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται από την επιτροπή για τη δυνατότητα επανεξέτασης του από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Επιτροπή.

Διαβάστε την συνέχεια εδώ